Oppgaver: Kroppspress – hva kan gjøres

Diskuter i klassen:
hvordan redusere kroppspress
– hvem har ansvar
– hvilke konkrete tiltak kan settes i verk?

Total tidsbruk: Minimum 90 minutter

1. Bruk tid på individuell research

Ca 30 minutter: Ta utgangspunkt i introduksjonteksten ovenfor og de linkene den viser til. Opprett opp et tekstdokument og ta notater.

  • Hvilke argumenter taler for at tiltak mot kroppspress gjennom sosiale medier skal rettes mot influencerne?
  • Hvilke argumenter taler for at tiltak skal rettes mot all ungdom som benytter seg av sosiale medier?
  • Finn ut av hvilke tiltak som er iverksatt og foreslått.

Konkluder: Hvor mener du ansvaret bør ligge? Hvilke tiltak mener du bør gjennomføres? Kom gjerne opp med egne forslag. Prøv å formuler i få setninger.

2. Diskuter i felleskap i klassen spørsmålet om ansvar og tiltak

Ca 30 minutter: Prøv å være undersøkende i tilnærminga. Det er ikke om å gjøre å vinne diskusjonen, men å sammen undersøke et vanskelig tema som det ikke er opplagte svar på.

3. Diskuter Emilies ti steg mot sjølstendige valg

Ca 30minutter.

Bruk litt tid på å lese igjennom Emilies ti steg på veg mot sjølstendige valg. Ligger her!

Diskuter i klassen: 

  • Er ei slik liste til hjelp? For deg? For andre? 
  • Er det bestemte ting i lista dere synes er bra?
    Som dere er uenig i? Begrunn!