Oppgave bildeanalyse

Gjennomfør en bildeanalyse som omfatter de stegene som blir beskrevet i introtekst. I oppsummeringa skal du komme med vurderinger av hva bildet forteller og hvordan det virker på oss. Lever en tekst på minimum ei A4 side. Gjerne lenger. 

Tidsbruk: Minimum 90 minutter

Innføring i bildeanalyse på nett finner du blant annet her … 

https://www.youtube.com/watch?v=RqgAfu9IdyM
https://www.youtube.com/watch?v=IOnT7YLw6Hk
Les deg også opp om prosessmodellen på ndla.

Kort video om tekstmodellen her.

Bildet ble lagt ut i juli 2019 på Sophie Elise Isachsens instagramkonto.

Gjennomgang i klassen: Når alle har gjennomført bildeanalysen, ta gjerne en gjennomgang i klassen hvor dere kort legger fram resultatene og diskuterer det dere er kommet fram til.