Kontakt

Vi vil gjerne høre fra deg med …

  • respons / innspill til foredrag og undervisningsopplegg
  • dine erfaringer fra møtet med påvirkning og kroppspress
  • ideer til hva som kan gjøres for å bekjempe kroppspress
  • innspill til stoff for dette nettstedet

Send oss en epost på denne adressen:
mailto:kontakt@påvirka.no

Ønsker om å få forestillinga Påvirka til din skole, er det best å formidle til kontakt for DKS (Den Kulturelle Skolesekken) på din skole.

Er det noen som ønsker forestillinga utenfor DKS er det bare å ta kontakt på epostadressen ovenfor.