Evalueringsskjema – Undervisningsopplegget Kroppspress – hva kan gjøres

Vi er takknemlige for tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre undervisningsopplegget.
Evalueringsskjema kan sendes til geoblich@online.no