Emmas erfaringer

Ideen om at vi må se ut på en bestemt måte for å være velykka, er et budskap som influenserne sprer til sine følgere. I venninneflokken spres budskapet videre og forsterkes. Denne mekanismen belyser Emma Linnea Larsen (20) i et innlegg i Aftenposten (26 mars 2019).

«Å snakke mye om at du synes rumpen din er for liten, gjør at mange av venninnene dine vil ta en kikk på rumpen sin. Som mennesker klarer vi ikke å la være å sammenligne oss, sånn er det bare.»

Det er for mye prat om komplekser, mener Emma. Hun finner at også positive bemerkninger om utseende skaper et kroppspress. Det gir mer oppmerksomhet mot utseendet. Det skaper en forventning om ros og likes. Og de som overhører de rosende bemerkningene spør seg: Hvorfor sier ingen dette om meg? Emmas medisin er: Mindre oppmerksomhet mot utseendet. Denne tilnærminga har gjort at hun har det bedre.

Emilie ønsket å få Emma til å dele mer av sine erfaringer. De to møttes til en prat: