Analyse sammensatt tekst

Innledning: 
Når vi forsøker å finne temaet eller budskapet i sammensatte tekster, tekster som består av bilde og skrift og kanskje også lyd, blir det ofte sånn at vi leter i det som blir er skrevet og sagt, i ordet, og ikke i bildet. 

Vi er kanskje ikke så våken på at bilder formidler tema og budskap. Det kan være fordi bildet ofte taler til oss på det ubevisste planet og vekker følelser og skaper impulser uten at det har gått vegen om klare tanker. 

Skjønnlitterære tekster kan være åpne og har ofte ikke som formål å påvirke oss på en bestemt måte. Men ikke alltid, de kan ha som mål å flytte på våre holdninger og handlinger.

Når det gjelder tekster som inngår i kommersielle sammenhenger må vi ta dette formålet med i betraktninga. En influenser er avhengig av å skaffe seg følgere for å få produsenter til å betale for produktanbefalinger. Da er det grunn til å se om det finnes budskap og tema i influenser-tekstene knyttet til dette …

Tema og budskapet i  det skriftlige og i bildet kan forsterke hverandre, men noen ganger også sprike, trekke i hver sin retning. 

For en innføring i bildeanalyse: Se Introtekst Bildeanalyse

og her:

NDLA: Bildeanalyse

Teksten til analyse: 
Vi skal se nærmere på en sammensatt tekst produsert av influenseren Maren Turmo lagt ut på Instagram i oktober 2018. Se nedenfor.

Oppgave:
Gjøre rede for tema og budskap i den skriftlige delen av teksten. Gjør rede for tema og budskap i bildet. Drøft i hvilken grad det er samsvar eller sprik mellom de to tekstelementene. Om du finner at de trekker i hver sin retning; – gi din oppfatning av hvorfor du tror det er slik.