Emilie Blichfeldt

Hei!

Dette nettsted gir en presentasjon av filmvisninga/forestillinga/foredraget Påvirka som framover vil gå på turne med Den kulturelle skolesekken.

Forestillinga tar opp temaet kroppspress. Den viser påvirkning vi er utsatt for – ikke minst fra influensere. Formålet er å bidra til at vi kan gjøre sjølstendige valg.

Jeg er filmskaper. Forestillinga er bygd omkring visninga av kortfilmen How do you like my hair og vi har spilt inn et par nye små filmer spesielt for denne anledninga.

Turneen er retta inn mot ungdom fra 9. klasse i ungdomsskolen og mot vgs. Det er utarbeidet undervisningsopplegg som kan benyttes i etterarbeid. To så langt. De ligger her på nettsida. Det kommer fler.

Ønsker du besøk på din skole? Ta kontakt med den ansvarlige for Skolesekken på skolen.
Den Kulturelle Skolesekken i Nordland, Buskerud og Oppland har gitt økonomiske bidrag til opplegget. Takk!

Håper vi ses !
Emilie«Identitet er ikke utelukkende et personlig anliggende, all den tid verdivurderingene som skjer på samfunnsplan, også påvirker hvilke deler av oss selv vi favner om og hvilke vi prøver å avvise.»

Priya Bains, Morgenbladet, 26.08.2022